บ้านวัดแดง, ตำบลไทรม้า, เทศบาลเมืองไทรม้า, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี, 11000, ประเทศไทย
ตำบลไทรม้าประเทศไทย11000