ไทรม้า, ตำบลไทรม้า, เทศบาลเมืองไทรม้า, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี, 11000, ประเทศไทย
จังหวัดนนทบุรีตำบลไทรม้าประเทศไทย11000